Nationaal Techniekpact 2020 doel 2. Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T.

bron: https://www.techniekpact.nl/, 28-09-2020

De uitvoering van het Techniekpact bestaat uit enerzijds 12 doelen en anderzijds Techniekpacten en acties per regio.

13 augustus 2020 plaatsten wij een artikel over het eerste doel. In dit artikel is te lezen over het 2e doel van het Techniekpact, namelijk leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T.

De pabo’s zijn goed betrokken bij de implementatie van Wetenschap en Technologie, sinds 2015/2016 is dit in het curriculum van alle opleidingen tot leraar basisonderwijs op de pabo’s ingebed*, als integraal onderdeel van ten minste aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. In het schooljaar 2015/2016 zijn ook de eerste leerkrachten, via een inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten, afgestudeerd die onderwijs in wetenschap & technologie kunnen geven. Ruim 19.000 leerkrachten in het primair onderwijs hebben zich via het professionaliseringsbudget binnen het actieplan 'Kiezen voor Technologie' geprofessionaliseerd. De inzet van activiteiten binnen doel 2 is gericht op het bekwamen van nog meer leraren en schoolleiders in wetenschap & technologie.

https://www.techniekpact.nl/doelen/doel-2

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie OCW en Vereniging Hogescholen.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Landdrostdreef 124, 10e etage
1314 SK Almere
T: 036 - 523 65 11
E: abc@abc-professionals.nl

KvK: 32.14.12.75 Lelystad
Loonbelastingnr.: 8200.05.289.L01
BTW nr.: NL 8200.05.289.B01
Aansluit-nr. UWV: 026-163.236.27.01.01
Bank: NL49 INGB 0009 3183 16
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?