Nationaal Techniekpact 2020 doel 1. Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan.

Geplaatst: 13-08-2020

Nederland wil graag mee blijven doen in de top, maar dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. 

Ondanks alle inzet en geboekte resultaten sinds de ondertekening van het Techniekpact in mei 2013 blijft de inzet op de doorstroom van technici vanuit het onderwijs naar de technische arbeidsmarkt én op het behoud van technisch talent - van vakmensen op de werkvloer - onverminderd van groot belang. Nog steeds zijn bepaalde vacatures in de techniek moeilijk vervulbaar. Het UWV laat met cijfers zien dat er op middellange termijn in de technische en ICT arbeidsmarkt nog steeds krapteberoepen te verwachten zijn. 

Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk hebben daarom op 18 april 2016 een geactualiseerd Nationaal Techniekpact gepresenteerd met 12 doelen. Deze twaalf doelen, deels nieuw geformuleerd en in lijn met de al gemaakte afspraken uit 2013, bieden voor alle betrokken partners de basis om de komende jaren gericht acties op voort te zetten en te starten, resultaten te boeken en verdere samenwerking te realiseren. 

De uitvoering van het Techniekpact bestaat uit enerzijds 12 doelen en anderzijds Techniekpacten en acties per regio.

In dit artikel is te lezen over het 1e doel van het Techniekpact, namelijk basisscholen bieden in 2020 structureel wetenschap en technologie aan.

https://www.techniekpact.nl/doelen/doel-1

 

Lees verder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Landdrostdreef 124, 10e etage
1314 SK Almere
T: 036 - 523 65 11
E: abc@abc-professionals.nl

KvK: 32.14.12.75 Lelystad
Loonbelastingnr.: 8200.05.289.L01
BTW nr.: NL 8200.05.289.B01
Aansluit-nr. UWV: 026-163.236.27.01.01
Bank: NL49 INGB 0009 3183 16
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?