Woningcrisis in Nederland: een kans voor duurzaam wonen

bron: TW.nl, 02-04-2024

Alomvattend advies

In het rapport “Ruimte voor wonen” wordt een integrale aanpak geadviseerd om uitdagingen rond huisvestiging aan te pakken in samenhang met andere belangrijke veranderingen.

Het advies luidt: “Overheden, opdrachtgevers en bouwbedrijven moeten de woonopgave aanpakken in samenhang met de andere grote opgaven en transities. Deze aanpak moet steunen op de kennis en de ontwerpkracht van kennisinstellingen en de creatieve industrie.”

Vier perspectieven

In het rapport worden vier samenhangende handelingsperspectieven onderscheiden. Deze bieden richtlijnen voor overheid, professionals en stakeholders over hoe zij kunnen bijdragen aan het overwinnen van de woningnood.

1. Ruimtelijke ordening

Het is belangrijk dat stadsplanning rekening houdt met verschillende aspecten, zoals huisvesting, duurzame energie, klimaatverandering en hergebruik van materialen. Ruimtelijke ordening moet daarom wonen integreren met de overgang naar schone energie, aanpassingen aan klimaatverandering en de verschuiving naar een circulaire economie. Ruimtelijke ordening vraagt olm een integrale aanpak.

2. Wijken verdichten

Het is belangrijk dat woonwijken dichter bebouwd worden en dat er tegelijkertijd hoogwaardige buiten- en binnenruimtes worden gecreëerd die goed om kunnen gaan met klimaatverandering. Dit betekent dat openbare ruimtes in steden niet alleen moeten kunnen omgaan met wateroverlast, maar ook met de hitte die meer en meer voorkomt. Het is ook van belang dat buitenruimtes gezamenlijk worden beheerd, omdat dit de betrokkenheid van bewoners vergroot en de wijk leefbaarder maakt. Bewoners die zelf initiatieven nemen, spelen hierbij een belangrijke rol in het versterken van de onderlinge banden in de wijk.

3. Aanpasbaar wonen

Woningen moeten flexibel zijn en kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van bewoners in de loop der tijd. Het aanbod van woningen moet niet alleen variëren in grootte en prijs, maar ook in verschillende soorten en vormen, zodat er voor verschillende woonwensen keuzemogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat woningen langdurig aanpasbaar zijn, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften, zoals het opsplitsen, samenvoegen of uitbreiden van woningen. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor collectieve woonprojecten, omdat deze een essentieel onderdeel vormen van het aanbod aan woningen.

4. Bouwsector

Het bouwen van huizen kan helpen bij het overstappen naar nieuwe, meer milieuvriendelijke en herbruikbare bouwmethoden in de bouwsector. Het vergroten van de toepassing van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD) vereist dat de bouwsector, opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieurs en onderzoekers samenwerken. Bij het toepassen van IFD-bouwmethoden is het belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de ruimte en de mogelijkheid voor maatwerk. De voordelen van het langdurig kunnen aanpassen van gebouwen, zoals hun duurzaamheid en waardebehoud, moeten worden overwogen bij de financiering van deze projecten.

Lees verder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Landdrostdreef 124, 10e etage
1314 SK Almere
T: 036 - 523 65 11
E: abc@abc-professionals.nl

KvK: 32.14.12.75 Lelystad
Loonbelastingnr.: 8200.05.289.L01
BTW nr.: NL 8200.05.289.B01
Aansluit-nr. UWV: 026-163.236.27.01.01
Bank: NL49 INGB 0009 3183 16
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?