Wat is Smart Industry?

bron: www.tno.nl, 01-07-2021

Smart Industry is essentieel voor de Nederlandse maakindustrie om wereldwijd een belangrijke speler te blijven. Het behoud van die rol vraagt om een transitie naar het meest flexibele en digitaal best verbonden productienetwerk van Europa. Met als extra winst een groter concurrentievermogen, ruimte voor werkgelegenheid en toegenomen productiesoevereiniteit.

 

Foto: www.tno.nl

Smart Industry is essentieel voor de Nederlandse maakindustrie om wereldwijd een belangrijke speler te blijven. Het behoud van die rol vraagt om een transitie naar het meest flexibele en digitaal best verbonden productienetwerk van Europa. Met als extra winst een groter concurrentievermogen, ruimte voor werkgelegenheid en toegenomen productiesoevereiniteit.

SLIMME MAAKINDUSTRIE VOOR FORSE BESPARINGEN

De doelstelling van het TNO Smart Industry-programma sluit naadloos aan op de agenda van de nationale Smart Industry. Namelijk: in 2025 beschikt Nederland over het meest flexibele en best digitaal aangesloten productienetwerk van Europa. Dat betekent een productienetwerk voor het ontwerpen, produceren en leveren van slimme producten en de bijbehorende diensten.

Hiermee worden door de betrokken ontwerp- en maakbedrijven forse besparingen op het gebied van energie en materiaal gerealiseerd. Zowel tijdens de productie als gedurende de levensduur van het product. Daarnaast zijn medewerkers continu in staat om hun digitale kennis en vaardigheden op peil te houden.

MET SMART INDUSTRY DE DIGITALISERING VAN DE MAAKINDUSTRIE VERSNELLEN

Het digitaliseren en robotiseren van fabrieken is de eerste noodzakelijke stap naar automatisering. En een noodzakelijke stap naar flexibiliteit in de eigen productielijn van maakbedrijven. Daarnaast zorgt het ervoor dat waardeketens kunnen digitaliseren en laat het de bedrijven in zo’n keten op elkaar aansluiten.

Om de digitalisering van de Nederlandse maakindustrie mogelijk te maken moeten de betrokken partijen de technologische ontwikkelingen in Smart Industry met elkaar versnellen. Alleen dan zullen de technologieën ook landen in het Nederlandse bedrijfsleven en is ons land in staat om te profiteren – economisch, op het gebied van werkgelegenheid en qua concurrentiepositie wereldwijd.

VIJF PROPOSITIES AAN DE BV NEDERLAND

Binnen de nationale actieagenda zijn 8 transformaties gedefinieerd die maakbedrijven in Nederland moeten doorvoeren om voldoende verdienvermogen te hebben en houden (zie afbeelding Smart Industry). TNO richt zich op 4 van deze 8 transformaties, namelijk: Flexible Manufacturing, Smart Work, Digital Factory, Connected Factories.

Smart Industry; trends en ontwikkelingen

Om deze 4 transformaties waar te maken biedt TNO 5 concrete proposities aan maakbedrijven, hun ICT-leveranciers en overheden:

De proposities kunnen zowel zelfstandig als in samenhang hun waarde bewijzen. Zo draait het er bij Flexible Manufacturing bijvoorbeeld om dat bedrijven productie uit één stuk mogelijk maken tegen de kostprijs van massaproductie, gaat het bij Smart Work om de inzetbaarheid van schaarse menskracht en staat Data Sharing voor oplossingen om slim data te delen tussen bedrijven onderling. Benieuwd hoe onze proposities helpen bij een hoger verdienvermogen?

DE GROOTSTE EXPORTSECTOR STEUNEN MET PRAKTISCH VERBETERADVIES

De maakindustrie is een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Met de productie van machines en onderdelen levert deze industrie met 15,8 miljard de grootste bijdrage aan het verdienvermogen van Nederland. De export van deze sector groeit daarnaast jaarlijks met 10 procent, meer dan welke andere sector dan ook.

“Als je dat grote verdienvermogen wilt beschermen en wilt blijven produceren en assembleren in Nederland zul je iets slimmer moeten doen dan anderen”, aldus TNO Business Development manager Sam Helmer. “In het hogelonenland Nederland zul je voorop moeten lopen in productiviteit, flexibiliteit en foutloosheid. Daarvoor is veel digitalisering van werkprocessen nodig. En dat vergt verandering van de bedrijfsvoering en de opleiding van medewerkers.”

“Wij zien dat bedrijven die investeren in die verandering juist veel meer omzet, winst en banen creëren. En dat is natuurlijk goed nieuws. Ondernemers die met deze digitalisering aan de slag willen, hoeven niet in één keer de hele bedrijfsvoering te veranderen. TNO begeleidt zo’n verandertraject stapsgewijs, waarbij iedere stap al iets toevoegt aan de productiviteit, flexibiliteit en foutloosheid. Behoud de goede dingen, maar laat je niet afschrikken door het nieuwe is het devies.”

ORCHESTRATING INNOVATION: SAMENWERKEN EN INNOVEREN IN FIELDLABS

Naast het toepasbaar maken én overdragen van kennis en expertise speelt TNO een grote rol bij samenwerkingen. Wij bewaken íeders belangen, creëren onderling vertrouwen en borgen zo dat de kosten en baten eerlijk verdeeld zijn. Vanuit onze onafhankelijke rol leiden we het proces in goede banen en dragen we eraan bij dat alle betrokken partijen hun kennis en kunde optimaal benutten: orchestrating innovation.

Bij innoveren zijn fieldlabs dé plek waar het gebeurt: praktijkomgevingen waar grote bedrijven, mkb’s en start-ups samenwerken met mbo, hbo, technische universiteiten, kennisinstellingen en lokale overheden. Inmiddels zijn er meer dan 40 fieldlabs in Nederland, waarbij ook TNO vaak is betrokken. Samen worden oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest. Én leren de partners hoe die oplossingen toe te passen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Landdrostdreef 124, 10e etage
1314 SK Almere
T: 036 - 523 65 11
E: abc@abc-professionals.nl

KvK: 32.14.12.75 Lelystad
Loonbelastingnr.: 8200.05.289.L01
BTW nr.: NL 8200.05.289.B01
Aansluit-nr. UWV: 026-163.236.27.01.01
Bank: NL49 INGB 0009 3183 16
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?