Vattenfall gaat voor 1,5 graad: van 40% naar 77% minder CO² in 2030

bron: Vattenfall, 20-09-2021

“Wij hebben een verantwoordelijkheid als leider in energietransitie om de klimaatcrisis serieus aan te pakken. Daarom nemen we bij Vattenfall extra actie om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 1,5 graad”, zegt Vattenfall CEO Anna Borg. Bovenop de in 2019 al toegezegde 40% CO2-reductie, verhoogt het energiebedrijf nu zijn doelstellingen naar 77% minder CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 2017. Het Science Based Targets-initiatief, SBTi, heeft dit streven naar maximaal 1,5 graden opwarming in plaats van 2 officieel gevalideerd en goedgekeurd. Vattenfall is daarmee één van de weinige Europese energiebedrijven dat dit belangrijke stempel krijgt, in Nederland zelfs het enige.

Anna Borg, CEO Vattenfall

Boven op de in 2019 al toegezegde 40% CO2-reductie verhoogt het energiebedrijf nu zijn doelstellingen naar 77% minder CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 2017. Het Science Based Targets-initiatief, SBTi, heeft dit streven naar maximaal 1,5 graden opwarming in plaats van 2 graden officieel gevalideerd en goedgekeurd. Vattenfall is daarmee een van de weinige Europese energiebedrijven die dit belangrijke stempel krijgt, in Nederland zelfs het enige.

“We hebben in 2020 al onze SBTi-doelstelling bereikt om de CO2-uitstoot vanaf 2017 met bijna 40% te verminderen, tien jaar eerder dan gepland. We zullen doorgaan op deze versnelde weg en kiezen voor een nog ambitieuzere doelstelling. Die halve graad klinkt klein, maar betekent voor ons een wereld van verschil. Dit verdubbelt onze doelstelling: 77% minder eigen CO2-uitstoot in 2030 en 33% minder uitstoot door het gebruik van door ons verkochte producten.  En natuurlijk helpen we ook onze klanten om CO2-vrij te worden”, zegt Anna Borg.

Vattenfall wil namelijk in 2040 op netto nul CO2-uitstoot uitkomen in de hele bedrijfsvoering, dus naast eigen uitstoot ook die van klanten en leveranciers reduceren. Daarom heeft het energiebedrijf een CO2-reductiedoelstelling voor leveranciers vastgesteld van 50%.

Nederlandse bijdrage

Naast de miljardeninvesteringen die Vattenfall in wind en zon doet in Nederland én zijn positie als marktleider van elektrische laadpalen staat het energiebedrijf in Nederland ook voor een belangrijke uitdaging: stoppen met aardgas – een belangrijke bron van CO2-uitstoot.

Vattenfall heeft in Nederland zo'n 2 miljoen klanten die naast stroom ook aardgas afnemen. Stoppen met aardgas komt met veel vragen, bijvoorbeeld over de noodzaak tot isoleren en het overstappen op stadswarmte. Cindy Kroon, Directeur Klanten Vattenfall Nederland, ziet niets in een energietransitie onder dwang: “Wij vinden het als energiebedrijf heel belangrijk om sámen met onze klanten goed te kijken naar hun woonsituatie en financiële mogelijkheden. Wij komen dus niet de cv-ketel bij je weghalen, maar helpen je met oplossingen die het best bij jou en jouw situatie passen. Duurzame en betaalbare stadswarmte als jouw gemeente dat aanwijst voor jouw wijk, of groen gas in plaats van aardgas. Maar ook: een slimme hogetemperatuurwarmtepomp, die we met Feenstra hebben ontwikkeld om zonder onverwachte extra kosten je huis met je bestaande radiatoren te kunnen verwarmen. Er is niet één ei van Columbus, maar gelukkig kunnen we alle verschillende alternatieven bieden.”

Geen gemakkelijke weg, wel concrete acties

Om deze forse ambitie waar te maken gaat Vattenfall het komende decennium miljarden investeren in nieuwe duurzame energieproductie en in het omvormen van bestaande productie uit fossiele bronnen als aardgas. In de afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet. Van 20 miljoen ton CO2-uitstoot in 2017 naar 12 miljoen ton in 2020, en nu op weg naar 6 miljoen in 2030.

Na het vroegtijdig sluiten van kolencentrales in Amsterdam en Hamburg, en de bouwstart van het grootste subsidievrije windpark op zee ter wereld, Hollandse Kust Zuid, zal Vattenfall richting 2030:

  • steenkool in alle activiteiten stopzetten door de laatste twee kolengestookte centrales – Moabit en Reuter West in Berlijn – om te zetten in een combinatie van biomassa, warmtepompen, geothermie en aardgas;
  • 4 keer meer wind- en zonne-energie aan het net toevoegen dan wat Vattenfall nu al in bedrijf heeft;
  • onze partners in bijvoorbeeld staal, cement, zwaar transport en chemie helpen om industriële processen te elektrificeren met groene stroom, waarmee we anderen helpen CO2 te verminderen;
  • 25 keer meer oplaadpunten voor elektrische auto's plaatsen vergeleken met 2020.

Over SBTi

SBTi is een gezamenlijk initiatief van CDP (Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute en het Wereldnatuurfonds. SBTi specificeert hoeveel en hoe snel bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen om de opwarming van de aarde te beperken.

Belangrijke mijlpalen van Vattenfall 

Vattenfalls belangrijkste mijlpalen in het terugbrengen van CO2-uitstoot sinds 2017:

  • 2018: halvering CO2-uitstoot Berlijn (ten opzichte van 1990), 3 jaar eerder dan afgesproken met de stad Berlijn
  • 2019: vroegtijdige sluiting Hemweg 8-kolencentrale in Amsterdam. Jaarlijks CO2-reductie van ca. 2,5 Mton
  • 2019: opening 120 MW warmtecentrale in Berlijn, waardoor kolencentrale Reuter C niet meer nodig was
  • 2020: vroegtijdige sluiting kolencentrale Moorburg in Hamburg. Jaarlijkse CO2-reductie van ca. 5 Mton
  • 2020: opening gascentrale Marzahn in Berlijn. Jaarlijkse CO2-reductie van ca. 240 kton

 

Lees verder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.

a href="https://www.abc-professionals.nl/contact">Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Landdrostdreef 124, 10e etage
1314 SK Almere
T: 036 - 523 65 11
E: abc@abc-professionals.nl

KvK: 32.14.12.75 Lelystad
Loonbelastingnr.: 8200.05.289.L01
BTW nr.: NL 8200.05.289.B01
Aansluit-nr. UWV: 026-163.236.27.01.01
Bank: NL49 INGB 0009 3183 16
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?