Tekort aan technici blijft groeien: ‘Tijd voor harde keuzes’

bron: Het parool, 10-05-2023

Het tekort aan technici in Nederland loopt alsmaar verder op. Om de klimaatdoelen te halen moeten harde keuzes worden gemaakt waarbij andere delen van de economie ondergeschikt worden gemaakt. Ook moet de techniekbranche aantrekkelijker worden voor nieuwkomers.

Dit zegt zegt John Huizing, directeur van ROVC, de grootste particuliere techniekopleider van ons land op basis van onderzoek van het ROVC. Naast de ‘harde keuzes’ moet de branche minder ouderwets worden en het jongeren en vrouwen aantrekkelijker maken om voor de techniek te kiezen.

Vooral vanwege de steeds strengere klimaateisen, de stikstofregels, elektrificatie van het verkeer, de enorme behoefte aan nieuwe woningen en het stroomtekort in grote delen van het land doen de tekorten aan technici zich gelden. Zo zijn er voor de installatie van warmtepompen of zonnepanelen wachtlijsten die tot negen maanden kunnen oplopen.

De problemen nemen toe, ook vanwege alle plannen vanuit de overheid rond klimaatakkoord en energietransitie,” zegt Huizing. “Daar hebben we een vracht aan mensen voor nodig. Wij kregen onlangs de vraag of we even 1500 laadpaalmonteurs konden opleiden. Het opleiden is geen probleem, maar waar vind je die mensen? Elk installatiebedrijf schreeuwt nu om mensen voor warmtepompen, zonnepanelen en meterkastverzwaring.”

Arbeidskrapte

Er staan in Nederland momenteel 60.750 vacatures open voor technici, het merendeel voor installatiepersoneel, verwarmingsmonteurs en elektriciens. En er komen steeds meer techniekbanen bij, 150.000 tot 2030. De komende jaren zullen de vacaturecijfers dan ook nauwelijks afnemen. In 2030 voorspelt ROVC nog altijd een jaartekort van 50.000 technici. En dat terwijl de komst van nieuwe technici op mbo- en hbo-opleidingen stokt en in sommige gevallen zelfs afneemt.

“Zonder nieuwe maatregelen blijft het tekort aan techniekpersoneel dit decennium zo hoog als nu. Dan zet de arbeidskrapte niet alleen een streep door de energietransitie, maar worden we als land ook minder innovatief en kunnen we zelfs onze welvaart verliezen.”

Volgens Huizing moeten, onder aanvoering van de overheid, keuzes worden gemaakt zodat cruciale ingrepen, zoals nodig voor de klimaatafspraken, voorrang krijgen. “De klimaatambities zijn getekend, daar moeten we aan voldoen. De energiecrisis is tastbaar, we willen minder afhankelijk worden van Russisch gas. Er zit weinig anders op dan keuzes maken, ten koste van andere sectoren.”

Maar ook de techniekbranche zelf moet zich volgens hem aanpassen. Techniekbedrijven blijven volgens de opleider vastzitten in hun oude werkwijze. Zo zijn in de sector nu 177.000 vrouwen werkzaam, ruim de helft meer dan in 2013. Maar op een totaal van 1,7 miljoen werknemers is dat volgens Huizing nog veel te weinig. Volgens een enquête van het ROVC voert maar 4 procent van de techniekbedrijven actief diversiteitsbeleid. Slechts twee op de vijf werft actief vrouwen en jongeren.

Mannenwereld

“De techniek is van oudsher een mannenwereld. Ruim de helft van de personeelsmanagers erkent ook dat de techniekbranche niet aantrekkelijk is voor vrouwen en jongeren. Vooral doordat deeltijdwerk nauwelijks wordt gefaciliteerd.” Huizing spreekt dan ook van ‘een dwingende voltijdcultuur’. “Terwijl een werkweek van 32 uur het nieuwe normaal is.”

Doordat bedrijven zich onvoldoende aanpassen, missen ze niet alleen sollicitanten; ook lopen werknemers weg. “We zien nu al dat er niet alleen enorme vraag is naar technici, ook de uitstroom is groot. Daarbij noemen mensen vaak de werkdruk en de balans tussen werk en privé als oorzaak. Dan kunnen werkgeversorganisaties wel roepen dat we langer moeten gaan werken, maar daar denkt de maatschappij echt heel anders over. Daarop blijven hameren is echt een doodlopend spoor.”

Lees verder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Landdrostdreef 124, 10e etage
1314 SK Almere
T: 036 - 523 65 11
E: abc@abc-professionals.nl

KvK: 32.14.12.75 Lelystad
Loonbelastingnr.: 8200.05.289.L01
BTW nr.: NL 8200.05.289.B01
Aansluit-nr. UWV: 026-163.236.27.01.01
Bank: NL49 INGB 0009 3183 16
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?