Werktuigbouwkunde

Als Werktuigbouwkundig ingenieur (mechanical engineer) heb je ontzettend goede kansen op de arbeidsmarkt en kun je in vele sectoren aan het werk. De opleiding Werktuigbouwkunde is de meest brede van de technische opleidingen die je kunt kiezen, dit zorgt dan ook voor een scala aan mogelijkheden.

Functies

We zullen hieronder een aantal functies binnen de Werktuigbouwkunde uitlichten waarvoor ABC Professionals regelmatig op zoek is naar kandidaten.

Als Werkvoorbereider Mechanical draag je zorg voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding c.q. begeleiding van meerdere kleine projecten of één groter (complex) project, zodat kwaliteit en kosten worden gewaarborgd. Als werktuigbouwkundig werkvoorbereider bestaan je dagelijkse werkzaamheden o.a. uit het opstellen van planningen en schema's met betrekking tot personeel, materialen, materieel, onderaannemers. Het maken van financiële overzichten en het onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers.

Als projectleider werktuigbouwkunde ben je technisch en financieel verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van de aan jou toevertrouwde projecten. Je draagt zorg voor een optimale afstemming van de werkzaamheden en draagt mede eindverantwoordelijkheid voor alle op een project ingeschakelde disciplines. Je vertegenwoordigt het bedrijf in zijn contacten met klanten.

Als Calculator Werktuigbouw ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een juiste calculatievoor diverse projecten. Je draagt zorg voor een juiste selectie van prijsaanvragen naar de toeleveranciers en voor het correct invoeren in het calculatiesysteem. In overleg met de directie stel je bijvoorbeeld de commerciële prijsstelling vast en maak je de complete projectofferte.

Als Tekenaar/Constructeur kun je in verschillende branches aan de slag en houdt je je bezig met het ontwerpen en tekenen van diverse constructies, werk je concepttekeningen uit naar een definitief ontwerp en maak je detailtekeningen ten behoeve van de productie.

 

Sta jij als (toekomstig of afgestudeerd) Werktuigbouwkundig ingenieur altijd open voor een stap vooruit in je technische carrière? Laat dan hier je CV achter en wij nemen contact met je op zodra de perfecte uitdaging voor jou beschikbaar komt.

Energie & Infra

Hieronder vind je een aantal functieomschrijvingen van werktuigbouwkundige functies binnen de Energie & Infra.

 

In de functie van Senior Engineer binnen de (ondergrondse) infra ben je verantwoordelijk voor de planning, de coördinatie en de kostenbewaking en heb je de (eind)controle van alle activiteiten op het gebied van de engineering. Daarnaast zorg je voor een goede communicatie met opdrachtgevers en overige belanghebbenden en hou je toezicht op de naleving van alle instructies inzake kwaliteit, arbo en milieu.

 

Als senior werkvoorbereider M&E ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van de mechanische en elektrotechnische installaties voor de bouw van bijvoorbeeld een metrolijn / station. Je werkzaamheden zijn heel divers: je bepaalt de meeste efficiënte werkwijze voor het uitvoeren van de werkzaamheden en voorziet uitvoering van de benodigde materialen en gereedschappen. Ook tijdens de uitvoering houd je op technisch vlak een vinger aan de pols..

 

Als werktuigbouwkundige bij een grote energiecentrale bedien je (in een team) de elektriciteitscentrale. Kern van deze functie is ervoor zorgen dat de centrales dag en nacht zonder problemen kunnen draaien. Daarnaast lever je als werktuigbouwkundige een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de installatie en de kostenbeheersing van de bedrijfsvoering.

 

De functie Calculator Piping & Constructies is gericht op het calculeren van de kostprijs van constructies of leidingsystemen waarbij commerciële aspecten een rol spelen. Uitbesteding, contacten met leveranciers en offertes opstellen behoren tot werkzaamheden.

 

Bekijk hier onze openstaande vacatures in de Energie & Infra.

Industrie

Hieronder hebben we een aantal profielen beschreven van werktuigbouwkundige functies binnen de industrie.

In de functie van toezichthouder WTB ben je verantwoordelijk voor de te verrichten dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden tijdens stilstanden en projecten op een zodanige wijze dat werkzaamheden tijdig, volgens voorbereide werkopdrachten en specificaties worden uitgevoerd en dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Maritieme industrie

Wanneer je in de maritieme sector aan het werk wilt gaan dan specialiseer je je richting Scheepswerktuigbouwkunde / Maritieme Techniek.

Als offshore technician voer je onderhoudswerkzaamheden uit en los je storingen op aan installaties op een productieplatform. Je werkt met name aan rotating equipment zoals gasturbines, diesel/gasmotoren, pompen en compressoren. Naast je technische werkzaamheden heb je mogelijk ook nevenfuncties in het helikopter landing team, man overboard team, fire fighting team of het bedienen van een offshore kraan.

Als Maintenance Coördinator Offshore of  Supervisor Construction Offshore realiseer je projecten op het gebied van plant changes en groot onderhoud aan alle offshore installaties in alle disciplines, zoals de diverse technische vakgebieden, constructiewerk, schilderprogramma’s en inspecties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden en realiseren van technische werkzaamheden, zodanig dat de voortgang van het productieproces en de veiligheid gewaarborgd zijn.

Als Mechanical Engineer in de maritieme sector houd je je bijvoorbeeld bezig met  het opstellen en beoordelen van technische specificaties van generatoren en elektromotoren van schepen. Breng je advies uit over het toepassen van lagersystemen en kun je de thermische huishouding van de generatoren en motoren doorberekenen.

Een Planner (Primavera) stelt de integrale projectplanning op en stemt deze af met de detailplanning van de verschillende projectdisciplines. Zo kun je in de maritieme branche bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de bouw van een schip. Tijdens de realisatiefase werk je de overallplanning verder uit en beheer en bewaak je deze.

Bouw & Utiliteit

 

Als Service Engineer in de utiliteit draag je zorg voor het uitvoeren van onderhoud en het oplossen van storingen aan werktuigbouwkundige installaties. Tot je takenpakket behoren o.a. het uitvoeren van inspecties, het desgewenst aanpassen van besturingen in regelinstallaties en het inregelen en in bedrijf stellen van installaties. Tevens denk je mee over de kwaliteit en verbetering van de geproduceerde of in beheer zijnde installaties. Je signaleert veel voorkomende problemen en je draagt waar nodig oplossingen aan.

Als monteur Werktuigbouwkunde Installatietechniek voer je zelfstandig alle voorkomende installatietechnische werkzaamheden uit met betrekking tot het plaatsen, vervangen en onderhouden van werktuigkundige installaties zoals cv installaties, luchtbehandelingsinstallaties, technische ruimten, regeltechnische installaties, koel installaties, klimaatinstallaties en sanitaire installaties.

Als Manager Beheer & Onderhoud geef je leiding aan onderhoudsteams, coach je teamleiders in hun rol als leidinggevende van onze onderhoudsmonteurs. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde vestigings- en organisatiedoelstellingen. Dit houdt in dat je kennis hebt ten aanzien van bedrijfsvoering en weet hoe je dit om moet zetten naar de dagelijkse werkplanning, commerciële activiteiten, het aansturen van personeel en relatiebeheer. 

Bekijk hier onze openstaande vacatures in de Bouw & Utiliteit.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante technische vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.
Sta jij als (afgestudeerd) Werktuigbouwkundig ingenieur altijd open voor een stap vooruit in je technische carrière? Stuur CV
Sta jij als (afgestudeerd) Werktuigbouwkundig ingenieur altijd open voor een stap vooruit in je technische carrière?
Sta jij als (afgestudeerd) Werktuigbouwkundig ingenieur altijd open voor een stap vooruit in je technische carrière?