Interim Werkvoorbereider Ondergrondse Leidingen (Stadswarmte)

Datum plaatsing:04-12-2019
Sector:Energie & Infra
Regio:Alkmaar
Opleiding:MBO
Salarisindicatie:€ 3.500-€ 4.000 per maand of € 50-60 per uur zzp

Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 26.000 klanten voor circa 70% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 80.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

SVP is het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland: We besparen met de BioWarmteCentrale op jaarbasis vele tonnen CO2 uit.
Om een aantal nieuwe projecten op te starten zoeken wij een interim werkvoorbereider voor een periode van minimaal 6 maanden. Startdatum 1 oktober heeft de voorkeur.
Aangezien het een tijdelijke functie betreft is deze functie ook uitstekend in te vullen door een ervaren zzp-er.

Functieomschrijving

Doel van de functie
Het doelmatig, op de juiste wijze, tijdig en efficiënt voorbereiden en ondersteunen van werkzaamheden aan projecten voor nieuwbouw, onderhoud, vervangingen en modificaties aan netwerk, huisaansluitingen en productie-installaties van Stadsverwarming Purmerend.

Verantwoordelijkheden
- Het opstellen van (Investering)ramingen en begrotingen binnen de gestelde bandbreedte/nauwkeurigheid;
- Het juist, tijdig en volledig informeren van klant en overige stakeholders betreffende de werkzaamheden;
- Het op de juiste wijze gebruiken en verder optimaliseren van de werkprocessen behorende bij de functie;
- Het correct invoeren van gegevens t.b.v. het asset management systeem en configuratiebeheer.
- Tijdig beschikbaar hebben van materiaal, materieel en documenten voor de uitvoering van projecten, onderhoudswerkzaamheden en modificaties
- Juiste, tijdige en volledige voorbereiding, administratie en registratie van de nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden.

(Hoofd) Taken:
- Invulling geven aan de fase werk voorbereiden van projecten en standaard werkzaamheden (bijv. kruipruimtestoring) hetgeen o.a. inhoudt het i.o.m. projectleiders en/of Manager

Techniek:
- Opstellen van (investering)ramingen en begrotingen;
- Maken van (project)planning
- Implementeren van projectplanningen in overall planning;
- Inventariseren en beschrijven van risico’s (veiligheid, leveringszekerheid, omgeving, etc.)
- Inventariseren en beschrijven van afhankelijkheden met overige stakeholders (gemeente, nutsbedrijven, etc.) en overige projecten;
- Inventariseren en omschrijven KPI’s.
- Beheer voeren over de projectmappen en verantwoordelijkheid voor de indeling, volledigheid en registratie van ingekomen stukken ten behoeve van de projectmappen;
- Evalueren van de uitgevoerde werkzaamheden met de uitvoerende partij en het projectteam en ondersteuning leveren bij eventuele verbetertrajecten.

Ervaring

Gewenste opleiding en ervaring
- MBO+/HBO niveau Techniek
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
- Ervaring met Autocad e/o Autocadviewer
- Ervaring met infratechniek en grondwerken (in de warmtebranche) is een must
- Kennis van MS Excel/MS Projects/Ultimo

Competenties
- Plannen en organiseren;
- Overtuigend;
- Doorzettingsvermogen;
- Proactief;
- Persoonlijk leiderschap;
- Passievol samenwerken;
- Waarmaken.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Ons adres
ABC Professionals
Televisieweg 37
1322 AJ Almere
Contactpersoon
Kirsten Jonkers
06-42019305
kirsten@abc-professionals.nl
Kirsten Jonkers

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?