Interim Uitvoerder / Opzichter Leidingen voor 6 maanden in 2020

Datum plaatsing:04-12-2019
Sector:Energie & Infra
Regio:Amsterdam
Opleiding:MBO
Salarisindicatie:€ 4.000 - 5.000 per maand of € 70-€ 90 per uur

Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 26.000 klanten voor circa 70% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 80.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

SVP is het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland: We besparen met de BioWarmteCentrale op jaarbasis vele tonnen CO2 uit.
Om een aantal nieuwe projecten op te starten zoeken wij een interim opzichter / uitvoerder voor een periode van minimaal 6 maanden. Startdatum februari / maart 2020 heeft de voorkeur. Aangezien het een tijdelijke functie betreft is deze functie ook uitstekend in te vullen door een ervaren zzp-er

Functieomschrijving

Doel van de functie
De Toezichthouder zal zorgdragen voor de juiste kwaliteit, veiligheid en voortgang van de aan hem/haar toebedeelde werken.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
- De planning, voortgang en kwaliteit van het geleverde werk door eigen monteurs of derden aan de installaties van D&L en Productie binnen de vigerende wet- norm en regelgeving en de kwaliteitseisen van materiaalleverancier/SVP;
- Voor de juiste uitvoering van de VGM (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu) plannen op de aan haar/hem toegewezen werken;
- Het op de juiste wijze gebruiken en verder optimaliseren van de werkprocessen behorende bij de functie.

(Hoofd)taken:
- Toezicht houden op werkzaamheden van eigen monteurs of derden aan installaties van SVP.
Onder toezicht houden wordt o.a. verstaan het controleren of werkzaamheden, materiaal en materieel voldoen aan de scope van het werk en de daaraan gestelde eisen;
- Indien noodzakelijk verrichten van werkzaamheden aan de installaties c.q. leveren van ondersteuning aan monteurs;
- Bijhouden van verrekenbare activiteiten derden en verbruik materiaal en gebruik materieel en de aantallen afstemmen met deze derden;
- Afstemmen met netwerk over scope, planning en communicatie van het werk;
- Bedienen van afsluiters en schakelen in het netwerk in het kader van het veilig uitvoeren van werkzaamheden waarbij de warmtelevering aan klanten zo optimaal mogelijk blijft functioneren;
- Opleveren en evalueren van het werk met betrokkenen;
- Actief deelnemen aan overleggen zoals o.a. afdeling overleggen, werkoverleggen, nutsoverleggen;
- Handelt volgens systeemkaders, instrueert en ziet toe op de naleving van de veiligheids-, kwaliteits-, ARBO-, milieu-, en andere richtlijnen;
- Toezien op juiste uitvoering conform VGM-plannen;
- Uitvoeren van Werkplekinspecties;
- Veiligheidsissues bespreken in Toolbox-meetings;
- Verricht storingsdienst op basis van standaard gebondenheid;
- Werkverantwoordelijke (VeWa) of Vakbekwaam Persoon (VeWa).

Ervaring

Wij verwachten van een Interim Uitvoerder / Opzichter Leidingen dat je:
- Een technische MBO/HBO diploma hebt
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring hebt
- De volgende certificaten hebt: VCA-Vol, VEWA, NEN 3140, NEN 1010
- Ultimo ervaring hebt
- Goede beheersing hebt van de Nederlandse en Engelse taal

Competenties
- Plannen en organiseren;
- Initiatief;
- Overtuigend;
- Doorzettingsvermogen;
- Communicatief vaardig;
- Persoonlijk leiderschap;
- Passievol samenwerken;
- Waarmaken.

Stadsverwarming Purmerend is wat betreft bedrijfscultuur en –structuur een MKB bedrijf.
Van elke medewerker wordt verwacht dat voorkomende werkzaamheden, die niet in deze functiebeschrijving worden beschreven, doch wel in het belang zijn van SVP, deskundig en met volledige inzet worden uitgevoerd. Tevens wordt verwacht dat de medewerker kostenbewust en volgens de voorschriften van SVP werkt.

Om een aantal nieuwe projecten op te starten zoeken wij een interim opzichter / uitvoerder voor een periode van minimaal 6 maanden. Startdatum februari / maart 2020 heeft de voorkeur. Aangezien het een tijdelijke functie betreft is deze functie ook uitstekend in te vullen door een ervaren zzp-er

Geïnteresseerd in deze vacature?

Ons adres
ABC Professionals
Televisieweg 37
1322 AJ Almere
Contactpersoon
Kirsten Jonkers
06-42019305
kirsten@abc-professionals.nl
Kirsten Jonkers

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van relevante vacatures?

Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.
Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?