Amstelveenlijn

Amstelveenlijn

In maart 2018 bezochten Projectmanagers Kirsten Jonkers en Gerards Gerlofsma ABC professionals Henk die werkzaam is op het project 'Amstelveenlijn'. 

Vernieuwing Amstelveenlijn: waarom nodig?

De Amstelveenlijn, sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn is, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams zijn verouderd, vaak overvol, rijden niet vaak genoeg en zijn gevoelig voor storingen. Ook is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal

De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering. Hoofdaannemer is VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS.

Project Amstelveenlijn met ABC Professionals Project Amstelveenlijn met ABC Professionals Project Amstelveenlijn met ABC Professionals Project Amstelveenlijn met ABC Professionals

Leidingen verleggen

Om de kruispunten Zonnestein en Kronenburg ongelijkvloers te kunnen maken tijdens het vernieuwen van de Amstelveenlijn is het noodzakelijk dat de warmteleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de situatie onder de grond, werden er proefsleuven gegraven. In navolging van de gestuurde boringen  de netbeheerders Stedin en Nuon Warmte aan de slag met het verleggen van hun kabels en leidingen. De gehele verlegging duurt t/m mei 2018.

Meer informatie en een schema van de planning vindt u op: amstelveenlijn.nl

 

Op de hoogte blijven? Aanmelden
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?